Послуги

Захист Інтелектуальної Власності та ІТ-бізнесу, допомога Стартапам

Послуги по наданню Юридичного Захисту Вашого бізнесу Компанія Іннова виконує комплексно та по кожному аспекту окремо.

Авторське право — це юридичний термін, який використовується для опису прав, що надаються авторам на створені ними літературні та художні твори.

Авторське право охоплює широкий спектр творів: книги, музику, картини, скульптури та фільми, компьютерні програми, бази даних, рекламу, карти і креслення.

Географічні зазначення та вказівки місць походження – це позначення, які використовуються для характеристики товарів, що мають визначене місце походження і володіють властивостями, репутацією або характерними особливостями, обумовленими переважно цим місцем походження.

Найчастіше географічне зазначення включає назву місця походження товара.

Патент – виключне право на винахід.

В загальному розумінні патент наділяє свого власника правом вирішувати, яким чином винахід можеі чи може взагалі використовуватися іншими людьми.

Взамін на це право патентоволодар розкриває технічну інформацію про цей винахід для широкої публіки в патентному документі, який публікується.

Промисловий зразок – це художньо-естетичне рішення виробу.

Зразок може бути трьохвимірним, тобто мати форму, чи об`єм, та двухвимірну — мати такі характеристики, як малюнок, линії чи колір.

Торгові марки – це відмітні позначення, визвані усвідомлювати різницю між товарами або послугами одного підприємства від товарів або послуг іншого.

Торгові марки існували ще в стародавні часи, коли ремісники ставили свій підпис або «клеймо» на своїх виробах.

Торгова марка стає об’єктом правової охорони після реєстрації.

Ніхто не має права використовувати торгову марку без згоди правовласника, який може використовувати її, як самостійно, так і забороняти використання іншим особам.

Послуги-на-юридичний-захист
Поділитися з друзями: