Ребрендинг. Як не втратити права на торговельну марку?

Сучасний світ розвивається небувалими темпами. Разом з ним змінюється і людина, споживач. Змінюються його смаки, вподобання і потреби. З’являються нові товари і послуги, а разом з ними виникають нові бренди. Ставлення споживача до них теж змінюється. Саме для адаптації бренду до нових умов ринку і проводять ребрендинг. 

Законодавство України не містить визначення термінів «ребрендинг», «бренд», «логотип». Це маркетингові поняття. Ребрендинг по своїй суті це — зміна назви, логотипу, візуального оформлення бренду зі зміною позиціонування, а також зміна цілісної ідеології бренду. 

На даний час серед юристів поширена думка про те, що синонімом поняття «бренд» є «торговельна марка», визначення якої міститься в Цивільному кодексі України (далі – ЦК України). Відповідно до ч. 1 ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів або послуг, що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

З останніх ребрендингових кампаній, що проведенні в Україні є ребрендинг платформи для продажу товарів онлайн OLX.

На офіційному сайті компанії зазначено, що OLX Україна здійснив ребрендинг, в рамках якого надав клієнтам нове позиціювання компанії, оновлений дизайн і інтерфейс, освіжив уявлення про бренд і найважливіше, відкрив ще більше можливостей навколо нової концепції — сервісу OLX для пошуку рішень, які покращують життя людей, роблять його легшим, простий, цікавим і насиченим позитивними емоціями.

При цьому, OLX Україна не змінювала назву бренду, змінився лише логотип продукту та елементи фірмового стилю. Зауважимо, що назва бренду «OLX» зареєстрована компанією як торговельна марка раніше. Після проведення ребрендингу з юридичної точки зору – була створена нова торговельна марка і нові елементи фірмового стилю. Тому, для уникнення можливих претензій у майбутньому компанія OLX подала на реєстрацію декілька варіантів нової торговельної марки у різних кольорах.

В той же час, на практиці трапляються випадки, коли змінюється назва продукту або компанії, а власник виводить на ринок продукт не перевіривши його назву серед зареєстрованих торговельних марок або некоректно вибрав клас товарів і послуг, за якими здійснюється правовий захист. У такому разі цього буде достатньо, щоб втратити право на торговельну марку, якщо з’явиться законний правовласник і пред’явить претензії.

Тому першим кроком перед здійсненням ребрендингу слід здійснити пошук в базі зареєстрованих торгових марок в Україні та за міжнародною системою реєстрації або замовити офіційний пошук на тотожність та схожість.

Проведення ребрендингу з юридичної точки зору може супроводжуватися зміною найменування компанії, що співзвучна з новим брендом, реєстрацією торговельної марки та інших об’єктів інтелектуальної власності, відчуженні прав інтелектуальної власності, видачі ліцензій тощо.

У разі зміни торговельної марки і фірмового стилю компанії достатньо обмежитися реєстрацією нової, видозміненої торговельної марки, як це зробила компанія OLX Україна. На елементи фірмового стилю можна зареєструвати авторське право та/або зареєструвати у якості промислового зразка.

При використанні компанією вже зареєстрованого бренду за іншою особою слід оформити з власником торговельної марки ліцензійний договір або оформити перехід виключних майнових прав на цей об’єкт до компанії. 

Відчуження торговельної марки

Можливість переходу прав на торговельну марку визначено у ст. 495 ЦК України, пункті 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг».

Так, власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. 

У такому випадку первісний власник втрачає свої права на знак стосовно товарів і послуг, які були відчужені. 

Надання ліцензії на використання торговельної марки

Що стосується надання ліцензії на використання торговельної марки, то слід зазначити, що пунктом 8 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знак для товарів та послуг» передбачено, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі, зокрема, на підставі ліцензійного договору. Згідно з таким договором власник свідоцтва (ліцензіар) може видати будь-якій особі (ліцензіату) виключну або невиключну ліцензію на використання знака.

При укладанні ліцензійного договору торговельна марка не відчужується, тобто всі права на неї залишаються у первісного власника. Видається лише дозвіл на її використання. Власник має право обмежити використання знака. Це може стосуватися як строку його використання, так і території, де він буде використовуватися, тощо.

Власник торговельної марки може отримувати дохід у вигляді періодичних платежів за право користування ліцензією (роялті). Законом передбачена можливість одночасної передачі ліцензій декільком особам.

Висновки

Отже, перед проведенням ребрендингу продукту чи назви компанії, не просто генеруйте креативні слова, а переконайтеся, що вони не є предметом правового захисту. Цього можна досягнути шляхом проведення попереднього пошуку на тотожність та схожість нової торговельної марки. Лише після проведення пошуку і ретельного аналізу звіту за результатами пошуку подавайте на реєстрацію нові торговельні марки, які після реєстрації стануть запорукою надійного захисту вашого нового бренду.

Раніше ми писали на кого реєструвати торговельну марку?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Задати запитання

Якщо ви хочете отримати безкоштовну консультацію, заповніть форму нижче, і ми зв’яжемось з вами.